POGODA

Reklama

Wydarzenia

ikamien.pl • Poniedziałek [02.10.2023, 08:28:24] • Szczecin

ZUT jazzująco zainaugurował nowy rok akademicki 2023/2024

ZUT jazzująco zainaugurował nowy rok akademicki 2023/2024

fot. Organizator

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie rozpoczął nowy rok akademicki oficjalną inauguracją największego projektu w historii uczelni.

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania utworzone zostało na bazie Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Inwestycja dotyczy przede wszystkim zakupu najwyższej klasy aparatury badawczej oraz dostosowania pomieszczeń do jej instalacji. CZMiIPW ma stanowić publiczną infrastrukturę badawczo – rozwojową wpisaną na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jest jedyną instytucją północno-zachodniej Polski, której udało się zdobyć to wyróżnienie.

Centrum będzie oferować otwarty dostęp to technik mikroskopowych, spektroskopowych i analitycznych w zakresie badań naukowych i prac B+R+I; będzie podejmowało inicjatywy w celu prowadzenia badań naukowych oraz działań rozwojowych i innowacyjnych poprzez opracowywanie zaawansowanych materiałów i rozwój nowoczesnych technologii. Beneficjentami projektu są naukowcy i doktoranci ZUT w Szczecinie, którym Centrum stwarza warunki do prowadzeni badań naukowych z zastosowaniem unikatowej aparatury i otwiera szerokie perspektywy współpracy międzynarodowej. Skorzystają również studenci realizując ciekawe prace badawcze i uczestnicząc w zajęciach praktycznych prowadzonych na bazie Centrum. Ważną grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, którym nowa inwestycja umożliwi prowadzenie prac nad innowacjami i ich wdrożeniami. Centrum będzie zapleczem B+R+I dla firm poszukujących innowacyjnych rozwiązań oraz wsparcia w badaniach prowadzonych w ramach programów oferowanych przez agencje badawcze. 

Utworzenie bazy badawczej znacznie przyczyni się do podniesienia rangi polskiej nauki i badań prowadzonych przez krajowe jednostki, jak również do wzrostu kooperacji nauka – biznes poprzez pozyskiwanie partnerów gospodarczych do współpracy, wykorzystanie infrastruktury przez podmioty gospodarcze, jak i wzrostu świadczenia usług przez naukę na rzecz biznesu.

W ramach Centrum powstało 8 nowych laboratoriów wyposażonych w 18 najwyższej klasy aparatów. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 61 mln zł.

ZUT jazzująco zainaugurował nowy rok akademicki 2023/2024

fot. Organizator

Obszary badawcze, na których koncentruje się działalność CZMiIPW:
1. Materiały polimerowe i biomateriały oraz technologie ich wytwarzania.
2. Nanomateriały i nanostruktury hybrydowe.
3. Zaawansowane materiały i technologie dla ochrony i inżynierii środowiska.
4. Chemia i fizykochemia ciała stałego oraz synteza związków kompleksowych.
5. Nowe związki i materiały w chemii bioorganicznej i medycznej oraz syntezie organicznej.
6. Projektowanie, wykonanie i optymalizacja aparatury stosowanej w procesach wytwarzania materiałów funkcjonalnych oraz w biotechnologii i technologiach prośrodowiskowych ukierunkowanych na gospodarkę cyrkularną.

Centrum uzupełni i poszerzy zakres usług świadczonych przez uczelnię w ramach Odpłatnej Działalności Badawczej. Główne obszary usług badawczych oferowanych przez CZMiIPW to:
1. Charakterystyka spektralna, strukturalna, jakościowa i ilościowa jednorodnych związków nieorganicznych, organicznych, metaloorganicznych, polimerów oraz ich kompozytów.
2. Badania morfologii, topografii, charakterystyki spektralnej, jakościowej i ilościowej nowych nano- i biomateriałów, nanokompozytów, materiałów hybrydowych i innych.
3. Oznaczanie czystości substancji.
4. Określanie składu ilościowego i jakościowego mieszanin, w tym próbek środowiskowych.
5. Monitorowanie przebiegu reakcji i procesów oraz badanie kinetyki i mechanizmów reakcji.
6. Badania wpływu nowych nanomateriałów na środowisko.
7. Badania nad zastosowaniem nowych materiałów w inżynierii środowiska (np. fotokatalizatory, membrany), medycynie (np. nośniki leków, implanty, produkty lecznicze pochodzenia naturalnego), elektronice (np. nano-czujniki, materiały na bazie grafenu), przemyśle nawozowym (np. nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników).

W ramach CZMiIPW powstało 8 nowych laboratoriów:
• Laboratorium Spektrometrii Mas
• Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
• Laboratorium Spektroskopii
• Laboratorium Mikroskopii
• Laboratorium Technik Rentgenowskich
• Laboratorium Nanobioinżynierii
• Laboratorium Badania Materiałów Inżynieryjnych
• Laboratorium Analityczne

ZUT jazzująco zainaugurował nowy rok akademicki 2023/2024

fot. Organizator

W skład aparatury składającej się na infrastrukturę CZMiIPW wchodzą:

1. Wysokorozdzielczy spektrometr masowy klasy Q-TOF (HRMS-Q-TOF) służący do oznaczania mas cząsteczkowych związków chemicznych, w tym związków organicznych (m.in. aktywnych biologicznie) i materiałów polimerowych;
2. Spektrometr MALDI TOF/TOF umożliwiający pełną charakterystykę związków organicznych (monomerów, prepolimerów), polimerów, pomiary mas białek, peptydów, DNA oraz identyfikację bakterii i grzybów;
3. Chromatograf żelowy GPC/SEC-MALS umożliwiający analizę mas cząsteczkowych polimerów, charakterystykę ich rozkładu oraz analizę zmiany mas cząsteczkowych podczas procesów degradacji związków wielkocząsteczkowych,
4. Wysokosprawny chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas o wysokiej rozdzielczości służący do analizy jakościowej mało- i wielkocząsteczkowych związków organicznych w skomplikowanych matrycach (wody naturalne, ścieki, mieszaniny reakcyjne z procesów technologicznych i biotechnologicznych),
5. Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) umożliwiający badania struktury nowych związków organicznych i związków wielkocząsteczkowych, m.in. do zastosowań farmakologicznych, medycznych i biotechnologicznych,
6. Spektroskop elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) umożliwiający badania nowych materiałów do zastosowań w medycynie, farmacji, biotechnologii, (foto)katalizie, fizyce ciała stałego, badaniach archeologicznych i in.,
7. Wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy (HRTEM) będący niezbędnym narzędziem w badaniach materiałów miękkich (pochodzenia biologicznego, kompozytów polimerowych itp.) oraz twardych (stopów metali, kompozytów cementowych i polimerowych, katalizatorów itp.) na poziomie molekularnym; wyposażenie mikroskopu zapewni możliwości unikalnych obserwacji materiałów w symulowanym środowisku oraz badań oddziaływań materiałów z mikroorganizmami;
8. Skaningowy mikroskop elektronowy z detektorami dyspersji energii i długości fali promieniowania rentgenowskiego (SEM/EDX/WDX) służący do obrazowania morfologii i struktury materiałów do zastosowań m.in. w inżynierii materiałowej i metalurgii, biologii, medycynie;
9. Sekwencyjny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fal WDXRF umożliwiający uniwersalną pierwiastkową analizę jakościową, ilościową i bezwzorcową materiałów w zakresie od berylu do uranu.
10. Mikroskop konfokalny umożliwiający poszerzenie prowadzonych badań interdyscyplinarnych z pogranicza inżynierii materiałowej, nanotechnologii, biologii i biomedycyny, poprzez wizualizację przestrzenną obiektów, m.in. komórek, wyznakowanych materiałów (np. nośników leków, mikrosfer, skafoldów), w trzech wymiarach,
11. Cytometr przepływowy służący do analizy żywych lub utrwalonych komórek i znajdujący zastosowanie w analizie cech morfometrycznych i cech morfologicznych struktur wewnątrzkomórkowych, fenotypowaniu komórek, badaniach metabolizmu tlenowego i reakcji wolnorodnikowych, aktywacji i proliferacji komórek, polimeryzacji białek i in.,
12. Mikrotomograf komputerowy (m-CT) umożliwiający przestrzenną rekonstrukcję struktury złożonych obiektów polimerowych, nanokompozytów, ceramicznych i innych materiałów porowatych i nanowłóknistych,
13. Mikrowaga kwarcowa (QCM) umożliwiająca wysokoczułe pomiary masy, grubości warstw, adsorpcji i orientacji molekularnej w nanoskali,
14. Porometr kapilarny służący do charakterystyki porowatej membran i innych materiałów porowatych,
15. Laserowy mikroskop skaningowy (LSM) umożliwiający analizę topografii powierzchni za pomocą lasera w celu uzyskania w pełni trójwymiarowego obrazu badanych materiałów,
16. Kalorymetr stożkowy służący do oznaczania właściwości palnych (prędkości i ilości uwalnianego ciepła, temperatury i czasu zapłonu) materiałów,
17. Spektrometr mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-MS umożliwiający przeprowadzenie analizy pierwiastkowej w roztworach oraz, po mineralizacji, w próbkach stałych,
18. Chromatograf jonowy służący do oznaczania zawartości anionów, kationów I i II grupy oraz kationów metali w roztworach (m.in. wodzie, ściekach, mieszaninach procesowych i in.).

fot. Aurelia Kołodziej/ZUT tekst: Maria Bitel


komentarzy: 0, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl
■ Zapraszamy Państwa w sobotę 16 grudnia br. na Międzyzdrojski Jarmark Świąteczny. Rozpoczynamy o godz. 10:30 przedstawieniem dla dzieci pt. Kosmiczne Święta. Świąteczny spektakl animacyjny opowiada historię dwóch kosmicznych przyjaciół, którzy przez przypadek trafiają na planetę Ziemia... Co dalej z tego wyniknie dowiedzą się dzieci obecne na spektaklu w Międzynarodowym Domu Kultury. Zapraszamy!! Wstęp wolny. Po spektaklu przenosimy się do amfiteatru miejskiego, gdzie od godz. 12:00 rusza jarmark świąteczny. Przy promenadzie przed Międzynarodowym Domem Kultury ustawimy choinkę miejską, którą można będzie przystroić własnoręcznie wykonanymi podczas jarmarku ozdobami i powiesić na świątecznym drzewku prosto z wysięgnika, który zapewni nam Enea. Nie zabraknie stoisk ze sprzedażą ozdób świątecznych oraz dań wigilijnych. Jak co roku dzięki Nadleśnictwu Międzyzdroje, każdy będzie miał okazję zakupić choinkę. Zapraszam Państwa również na degustację dań wigilijnych, które przygotujemy specjalnie dla uczestników jarmarku oraz program artystyczny przygotowany przez nasze dzieci. Mam nadzieję, że poczujemy wszyscy magię świąt i będziemy się wspólnie dobrze bawić ■ Dnia 03.12.2023 roku pracownicy Służby Ochrony Kolei natrafili na mężczyznę idącego wzdłuż torowiska na trasie z Kamienia Pomorskiego do Rokity ■ 32 FINAŁ WOŚP I SZTAB #7296 W FUNDACJI „ZOSIA" W KAMIENIU POMORSKIM Zbliża się magiczny czas dobrych uczynków – zima, święta... i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy! A ta orkiestra to DOBRA ENERGIA, która jest hasłem Fundacji „Zosia"... dlatego stało się : Fundacja „Zosia" aktywnie przystępuje do świątecznego grania jako jeden ze sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! ■ W niedzielę (12 listopada 2023r.) ok godz. 8.40 w Kamieniu Pomorskim na akwenie Zalewu Kamieńskiego w odległości około 50 metrów od przystani ujawniono dryfujące zwłoki topielca. Były to zwłoki mężczyzny, który był poszukiwany jako osoba zaginiona od 16 października 2023r. ■ Bieg Niepodległości w Świerznie Bieg Niepodległości w Świerznie to coroczne wydarzenie, podczas którego mieszkańcy wszystkich pokoleń gromadzą się, aby świętować niepodległość Polski. Atmosfera jest niezwykle radosna , a uczestnicy biegu niosą ze sobą ducha patriotyzmu. To piękne święto jednoczy społeczność Świerzna, ukazując silne więzi międzypokoleniowe w duchu jedności europejskiej ■ Na odcinku Drogi Krajowej nr 3, pomiędzy Dargobądzem a Międzyzdrojami, doszło do zderzenia trzech pojazdów. W środę po godzinie 14.00, na odcinku, gdzie obecnie trwają roboty związane z budową drogi, zderzyły się trzy samochody. Na DK3 jest podwójna ciągła linia, nie wolno wyprzedzać, jest to droga techniczna na czas wykonywania robót. Każdego dnia przejeżdża tamtędy bardzo dużo samochodów, zarówno osobowych, jak i ciężarowych zmierzających na przeprawę promową do Szwecji, wiozących zaopatrzenie do Świnoujścia lub w przeciwną stronę, do Szczecina. W wyniku zderzenia wszystkie trzy samochody mają wystrzelone poduszki, jeden pojazd ma mocno rozbitą maskę, drugi stoi z uszkodzony bokiem i zawieszeniem na DK3. Czekamy na więcej informacji ze strony Policji ■