ikamien.pl • Środa [15.05.2024, 17:48:27] • Międzyzdroje

Pracownicy WPN odbyli terenową wizytę związaną z ochroną ptaków siewkowych

Pracownicy WPN odbyli terenową wizytę związaną z ochroną ptaków siewkowych

fot. Organizator

W wizytowaniu siedlisk i lęgów na terenach wokół Zalewu Szczecińskiego wzięło udział siedmiu pracowników Wolińskiego Parku Narodowego. Dwudniowa wizyta była poświęcona ochronie ptaków siewkowych i odbyła się w kwietniu.

W pierwszym dniu wizyta miała miejsce na wyspach w Wolińskim Parku Narodowym oraz Bagnach Rozwarowskich. Prezentowano tutaj aktywną ochronę siedlisk halofilnych wraz ze specyfiką wypasu, zabezpieczanie biotopów ptaków siewkowych z wykorzystaniem ogrodzeń elektrycznych, lęgi oharów. Podkreślono specyfikę położenia wysp i wpływu intruzji wód morskich oraz presji drapieżnictwa – lis, jenota, dzika i ptaków krukowatych.

Pracownicy WPN odbyli terenową wizytę związaną z ochroną ptaków siewkowych

fot. Organizator

W czasie wizyty na części Bagien Rozwarowskich, zaprezentowano miejsce lokalizacji biotopu wodniczki (projekt relokacji LIFEMagniDucatusAcrola) oraz połączenie gospodarowania w bagiennej delcie rzek ukierunkowanego na zimowe pozyskiwanie trzciny, z utrzymaniem bardzo sprzyjających warunki dla lęgów czajek, kszyków i krwawodziobów. Przedstawiono efekty realizowanego tutaj projektu zarządzania systemem melioracyjnym z pomocą Baltic Sea Fundation z Greifswaldu.

Pracownicy WPN odbyli terenową wizytę związaną z ochroną ptaków siewkowych

fot. Organizator

Drugiego dnia wizytowano lokalizacje wzdłuż niemieckiego brzegu Zalewu Szczecińskiego: polder Mönkebude, polder Leopoldshagen, polder Bugewitz, łąki Großer Wotig oraz półwysep w południowej części Zatoki Greifswaldzkiej - Freesendorfer Wisen. Prezentowano tutaj działania projektu Life Limicodra – aktywną ochronę siedlisk rycyka, czajek i krwawodzioba – nawadnianie (system zasilany z paneli PV), zróżnicowane użytkowanie (wypas-koszenie) i grodzenia elektryczne zasilane z paneli PV. Ważnym elementem była prezentacja wpływu oraz ograniczania oddziaływania drapieżników.

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/42592/