ikamien.pl • Wtorek [14.05.2024, 13:37:26] • Kamień Pomorski

Międzyzdroje po pierwszej Sesji Rady Miejskiej IX kadencji

Międzyzdroje po pierwszej Sesji Rady Miejskiej IX kadencji

fot. Andrzej Ryfczyński

Gmina Międzyzdroje ma już wybrane władze.

7 maja odbyła się pierwsza, IX kadencji, Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. Burmistrz Międzyzdrojów złożył przysięgę. Natomiast radni wybrali przewodniczącego i zastępców. Nowym przewodniczącym nowej Rady Miejskiej w Międzyzdrojach został Krzysztof Szlaski. Wiceprzewodniczącymi zostali Stanisław Chabinka i Henryk Nogala. Ukonstytuowały się wszystkie komisje.

Międzyzdroje po pierwszej Sesji Rady Miejskiej IX kadencji

fot. Andrzej Ryfczyński

Poprzedni Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Węglorz pożegnał się ze wszystkimi, złożył życzenia. Przed wyjściem powiedział, że często będzie powracał do Międzyzdrojów i odwiedzał nasz urząd.

Najmłodszym radnym został 19-nasto letni Tristan Belter, Jako ciekawostka, właśnie 18 lat temu obecny Burmistrz Mateusz Bobek swoją karierę w administracji Międzyzdrojów też zaczynał od 19-tu lat. A oto lista Radnych Międzyzdrojów IX kadencji:

Międzyzdroje po pierwszej Sesji Rady Miejskiej IX kadencji

fot. Andrzej Ryfczyński

EWIDENCJA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ IX KADENCJI


1. Tristan BELTER
Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
2. Stanisław CHABINKA
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
3. Bartłomiej CIEŚLIKIEWICZ
Członek Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych
4. Iwona CZYŻ
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
5. Błażej KARASIEWICZ
Członek Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych, Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
6. Dorota KLUCHA
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
7. Jarosław MAZUR
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
8. Katarzyna NATKAŃSKA
Przewodnicząca Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych, członek Komisji Rewizyjnej
9. Henryk NOGALA
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Członek Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych
10 Robert OSIŃSKI
członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
11 Sebastian POSKART
Członek Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
12 Tomasz RYCHŁOWSKI
Członek Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
13 Krzysztof SZLASKI
Przewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
14 Ewa TROTT
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Członek Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych
15 Paweł WOSZCZYK
Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/42585/