ikamien.pl • Poniedziałek [15.04.2024, 14:32:24] • Kamień Pomorski

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim z kolejną umową na dofinansowanie

W dniu 25 marca 2024 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim podpisało aneks nr 3 do umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach, której Stowarzyszenie aktualnie realizuje projekt dotyczący zadania pn ,, Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek''.

Projekt otrzymał dofinansowanie na realizację zadania w terminie od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku w wysokości 862 920,00 zł. Wsparciem objętych zostało 45 beneficjentów.

Celem ogólnym zadania jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w taki sposób by były maksymalnie samodzielne i mogły uczestniczyć w życiu społecznym.

Działania w projekcie są ukierunkowane na rozwijanie u beneficjentów umiejętności, dzięki którym będą oni mogli być jak najbardziej samodzielni. W niektórych przypadkach celem projektu jest utrzymanie stanu początkowego lub zatrzymanie postępującego regresu u osób najbardziej niepełnosprawnych.

Beneficjentami projektu są osoby objęte wsparciem w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym, w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym oraz w Szkole Przysposabiającej do Pracy z terenu powiatu kamieńskiego, gryfickiego oraz goleniowskiego.

Cały projekt obejmuje zadnia, w ramach których prowadzona jest rehabilitacja ruchowa, w tym wspomaganie wg terapii NDT Bobath, masaże, treningi wydolnościowo- krążeniowe, integracja sensoryczna. Prowadzona jest: terapia psychologiczna, logopedyczna, behawioralna, zajęcia EEG Biofeedback. Beneficjenci korzystają z zajęć grupowych z muzykoterapii, kynoterapii, hipoterapii oraz zajęć na basenie.

Poszczególne zajęcia (z wyjątkiem zajęć z hipoterapii i zajęć na basenie) odbywają się w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim.

Zajęcia z hipoterapii odbywają się w krytej ujeżdżalni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, natomiast zajęcia na basenie odbywają się w Ośrodku Jantar w Dziwnówku.


Koordynator projektu
Edyta W

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/42406/