ikamien.pl • Czwartek [11.04.2024, 16:09:05] • zachodniopomorskie

Przegląd musztry klas mundurowych województwa zachodniopomorskiego

Przegląd musztry klas mundurowych województwa zachodniopomorskiego

fot. Organizator

W dniu 9 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach odbył się Zachodniopomorski Przegląd Musztry Klas Mundurowych 2024.

Tegoroczna edycja konkursu organizowana została przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Szefa Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Jego celem była popularyzacja klas mundurowych jako oferty edukacyjnej szkół i integracja młodzieży. Ponadto celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodzieży. To forma rywalizacji zespołów w zakresie musztry zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP, polskiej piosenki marszowej oraz programu dowolnego.

Konkurs podzielony był na dwa etapy: program dowolny i program obowiązkowy. Pierwsza konkurencja polegała na wykonaniu maksymalnie 10 minutowego dowolnego pokazu opartego na zasadach musztry paradnej. Komendy podawane były przez dowódcę zespołu. Ocenie podlegał układ, poprawność wykonania i ogólne wrażenie artystyczne.

Przegląd musztry klas mundurowych województwa zachodniopomorskiego

fot. Organizator

Na kolejnym etapie oceniano zespoły za zestaw zadań obejmujących umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP. Zestaw otrzymywał opiekun zespołu przed startem.

Na przygotowanie się do występu zespół maił 5 minut. Komendy wydane były przez dowódcę zespołu. Ocenie podlegała prawidłowość wydawania i wykonania komend.

W konkursie udział wzięło 9 klas mundurowych. Zwycięzcą Przeglądu została klasa mundurowa z Kalisza Pomorskiego, której opiekunem jest oficer 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppor. Konrad Chwastek Zwycięscy reprezentować będą województwo zachodniopomorskie w Ogólnopolskim Turnieju Musztry Klas Mundurowych w 2024 r. w dniach 3-5 czerwca w Krakowie.

Opracował:
mł. chor. Przemysław NADOLSKI
p.o. oficer prasowy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/42393/