ikamien.pl • Niedziela [11.02.2024, 19:10:16] • Międzyzdroje

Otwarcie wystawy „Chłopi w archiwum”

Otwarcie wystawy „Chłopi w archiwum”

fot. Organizator

8 lutego 2024 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się otwarcie wystawy pt. „Chłopi w archiwum”. Wystawa została przygotowana przez Archiwum Państwowe w Warszawie we współpracy z Breakthru Films, które udostępniło kadry z filmu „Chłopi”. Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach uzyskało możliwość wypożyczenia wystawy i przedstawienia jej mieszkańcom Międzyzdrojów.

Tematem przewodnim ekspozycji jest życie chłopów, folklor, zmiany społeczne, które wywarły silny wpływ na tę grupę społeczną. Mocne jest tu nawiązanie do powieści Władysława Reymonta pt. „Chłopi”. Opowiada ona o życiu społeczności chłopskiej w ramach czasowych czterech pór roku. Główna zaś fabuła to losy rodziny Borynów.

Otwarcie wystawy „Chłopi w archiwum”

fot. Organizator

Na początku spotkania Andżelika Gałecka Dyrektor Biblioteki oraz Mateusz Bobek Burmistrz Międzyzdrojów przywitali gości. Słowo wstępne wygłosił prof. Krzysztof Kowalczyk – Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. Pan Krzysztof Szyszka z Oddziału Archiwum Państwowego w Międzyzdrojach przedstawił historię chłopów na ziemiach polskich w XIX wieku i później. Ich życie w okresie zaborów nie było łatwe. Chłopi byli zobowiązani do pracy na rzecz Kościoła i szlachty i to im były przekazywane wszelkie powinności. Znane było powiedzenie „bieda galicyjska” odnoszące się do nędzy, analfabetyzmu, a także dużego przeludnienia w zaborze austriackim. Zamierzeniem było by chłop był jak najmniej wykształcony, ale powinien być bardzo wierzący. Prelegent na slajdach pokazał przybyłym gościom przykłady polskich chat z tamtych czasów z okolic Podlasia, Podkarpacia oraz Galicji.

Otwarcie wystawy „Chłopi w archiwum”

fot. Organizator

Mogliśmy zobaczyć jak w tamtych czasach organizowano oświatę i różne uroczystości: dożynki czy jarmarki. Ciekawostką było pokazanie emigracji ludności chłopskiej do tak odległych krajów jak Brazylia, Stany Zjednoczone czy Kanada. Najwięcej wyjazdów odnotowywano z regionu galicyjskiego. Mogliśmy poznać również krótką charakterystykę chłopów w Japonii czy Chinach. Zmiany, które nastąpiły w Polsce po II wojnie światowej i powstanie Państwowych Gospodarstw Rolnych to również nowość na mapie polskiego chłopstwa i rolnictwa. Goście mogli zobaczyć na slajdach zdjęcia ludzi pracujących w ówczesnych PGR-ach.

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/42053/