ikamien.pl • Niedziela [17.09.2023, 10:20:57] • Gmina Golczewo

Gmina Golczewo przystępuje do programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych

Gmina Golczewo przystępuje do programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych

fot. golczewo.pl

W dniu dzisiejszym Rada Miejska w Golczewie podjęła uchwałę o przystąpieniu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości, który współuczestniczy w realizacji rządowego programu Mieszkanie+.

Burmistrz Maciej Zieliński wraz z zastępcą Grzegorzem Chłopkiem oraz doradcą ds. SIM z KZN Panem Robertem Madejskim w trakcie sesji przedstawił zalety uczestnictwa w tym projekcie i podziękował za przyjęcie tej uchwały.

Spółki działające w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w skrócie SIM to podmioty realizujące budownictwo społeczne a jej głównym zadaniem jest budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu dla osób i rodzin, które posiadają zdolność czynszową a mają problem ze zdolnością kredytową na zakup lub budowę swojego pierwszego mieszkania lub domu.

Gmina Golczewo przystępuje do programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych

fot. golczewo.pl

Podjęcie uchwały pozwala burmistrzowi wystąpić o wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3 mln zł na wniesienie udziałów w powstającej spółce.

Dzięki uczestnictwie w tym programie istnieje szansa w perspektywie kilku lat na powstanie budynków mieszkalnych pod wynajem na terenie miasta i gminy Golczewo co poprawi warunki bytowe naszych mieszkańców.

źródło: golczewo.pl

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/41114/