ikamien.pl • Poniedziałek [18.09.2023, 08:46:12] • Gmina Golczewo

Dofinansowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Golczewo

Dofinansowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Golczewo

fot. golczewo.pl

W czerwcu informowaliśmy Państwa o podpisaniu umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Gminą Golczewo na realizację zadania: „Modernizacja i docieplenie dachu budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mechowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej – program Remiza”.

W środę 13 września 2023 roku miał miejsce odbiór prac remontowych związanych z tą inwestycją.

Dofinansowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Golczewo

fot. golczewo.pl

W odbiorze uczestniczyli: Pan Maciej Zieliński – Burmistrz Golczewa, Pan Jarosław Zalewski oraz Pani Ewelina Frymus, a także Prezes OSP w Mechowie Pan Damian Ciapa.

Dofinansowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Golczewo

fot. golczewo.pl

Całkowity koszt zadania wyniósł 78 000 zł z czego dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Programu Remiza w kwocie 40 000 zł.

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/41113/