ikamien.pl • Niedziela [17.09.2023, 17:34:15] • Kamień Pomorski

Średniowieczne radło z Kamienia Pomorskiego

Średniowieczne radło z Kamienia Pomorskiego

fot. archiwum autora

Katalog internetowy Muzeum Narodowego w Szczecinie zawiera szereg interesujących przedmiotów, jednym z nich jest replika średniowiecznego radła z Kamienia Pomorskiego.

Dołączona w katalogu nota popularyzatorska autorstwa Grzegorza Durdynia zawiera więcej informacji o tym zabytku:

"Pierwszoplanową rolę w gospodarce Słowian odgrywało rolnictwo. We wczesnych okresach średniowiecza tereny przeznaczone pod uprawę zbóż ograniczały się do niewielkich obszarów wydzielanych poprzez wypalanie lasów. Początkowo dobrze użyźniona popiołem drzewnym ziemia bardzo szybko ulegała wyjałowieniu. W XI–XII wieku na Pomorzu zaczął się upowszechniać nowy system uprawy roli zwany trójpolowym. Polegał on na podziale pola na trzy części, jedną obsiewano wiosną zbożem jarym, drugą jesienią zbożem ozimym, natomiast trzecia odpoczywała. Podstawą diety mieszkańców w IX i X wieku w ośrodkach takich jak Szczecin czy Wolin było proso, pszenica zwyczajna, jęczmień oraz żyto. W X wieku zwiększyła się uprawa pszenicy. Jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przy uprawie roli było radło. Jego zastosowanie pozwalało na kilkucentymetrowe spulchnianie ziemi. Przedmioty te należą do bardzo rzadkich znalezisk archeologicznych. Okaz z Kamienia Pomorskiego to przykład radła typu płozowego krzywogrządzielowego datowanego na XI wiek. Znaleziono je w niewielkiej odległości od jednej ze ścian domu wzniesionego w konstrukcji plecionkowej. Radło wykonano z drewna dębowego i brzozowego. Składa się z grządzieli, inaczej dyszla służącego do zaprzężenia bydła pociągowego, trzonka, na końcu którego uformowano równoległą do płaszczyzny płozy rączkę trzymaną przez oracza. Dolny człon radła stanowi płoza z piętką będąca elementem pracującym. Grządziel oraz płozę wzmacnia słupica łącząca obydwa elementy. Obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie znajduje się jedynie replika radła."

Średniowieczne radło z Kamienia Pomorskiego

fot. archiwum autora

Przedmiot znajduje się w katalogu internetowy Muzeum Narodowego w Szczecinie (link e-zbiory.muzeum.szczecin.pl/kategorie/archeologia/wczesne-redniowiecze-na-pomorzu/mns-a-19622-1240.html).

Zobacz także -> Odkrycie średniowiecznego radła w Kamieniu Pomorskim w roku 1962 lepszykamien.wordpress.com/2018/09/12/1962-odnalezienie-sredniowiecznego-radla-w-kamieniu-pomorskim/

Pan Marcin
lepszykamien.wordpress.com

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/41112/