ikamien.pl • Poniedziałek [11.09.2023, 22:22:15] • Polska

Poczta Polska ponownie wygrała przetarg na obsługę ZUS

Poczta Polska ponownie wygrała przetarg na obsługę ZUS

fot. Organizator

Poczta Polska po raz kolejny wygrała przetarg na obsługę korespondencji nadawanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczył on świadczenia usług listowych na rzecz centrali i jednostek ZUS w latach 2024–2026. To kolejna instytucja państwowa, która doceniła rzetelność Spółki oraz możliwość świadczenia usług na terenie całej Polski, za pośrednictwem placówek pocztowych i listonoszy.

Współpraca Poczty Polskiej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych obejmuje pełen wachlarz usług: usługi finansowe oraz przesyłki kurierskie i listowe, których dotyczył przetarg ogłoszony przez ZUS w czerwcu br. Oferta Poczty Polskiej, o wartości ponad 531,0 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza.

Nowa umowa, na świadczenie usług listowych dla centrali ZUS i 320 jednostek terenowych, zostanie zawarta na 36 miesięcy (lata 2024–2026). W jej ramach będą realizowane nadania masowe Biura Poligrafii ZUS (m.in. z informacją do emerytów i rencistów o waloryzacjach czy świadczeniach dodatkowych) oraz nadania bieżące na terenie całego kraju. Dla większości jednostek ZUS Poczta Polska będzie świadczyć także usługę Poczty Firmowej.

– Kontynuacja współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, dotycząca obsługi korespondencji przez okres kolejnych trzech lat, jest niezwykle ważna dla Spółki. Po pierwsze dlatego, że ZUS jest dla Poczty Polskiej strategicznym nadawcą przesyłek listowych. Po drugie, współpraca to kolejny dowód na to, że Poczta Polska jest otwarta na realizację kluczowych zadań na rzecz Państwa – podkreśla Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Poczta Polska, w ramach współpracy z ZUS, realizuje aktualnie umowę na doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych w formie gotówkowej na wskazany adres. Regularnie instytucje prowadzą także wspólne inicjatywny społeczne. Wśród nich były np. dyżury ekspertów z ZUS w placówkach pocztowych. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wspierali klientów Poczty Polskiej w składaniu wniosków elektronicznych o świadczenie „500+” i programu „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”.

Spółka realizuje umowy na świadczenie usług podpisane także z innymi instytucjami o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa. Wśród nich są np. wszystkie Izby Administracji Skarbowej w kraju, czy Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, z którą Poczta Polska współpracowała w czasie pandemii i przy organizacji wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, a teraz przy obsłudze logistycznej wypożyczalni sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami. Poczta Polska doręcza także przesyłki z maturalnymi arkuszami egzaminacyjnymi, testy – dla ósmoklasistów, na egzaminy prawnicze, egzamin Strażaka oraz na egzaminy w szkołach zawodowych.

Poczta Polska to firma która nie tylko świadczy usługi biznesowe, ale ma także misję społeczną i wspiera osoby, do których m.in. skierowane są usługi ZUS – seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami. Pocztowcy nie tylko doręczają korespondencję i świadczenia osobom, które są wykluczone cyfrowo czy mają problem z mobilnością. Wielokrotnie ratowali także chorych, niepełnosprawnych, osoby z płonących domów, czy ofiary oszust i wyłudzeń. Często są to seniorzy, którzy są ofiarami kradzieży, ale także mieszkają samotnie i niejednokrotnie nikt nie wie, czy nie dzieje im się nic złego.

Poczta Polska Biuro Prasowe

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/41088/