ikamien.pl • Piątek [01.09.2023, 16:13:34] • Międzyzdroje

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach. Zobacz film!

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach. Zobacz film!

fot. Andrzej Ryfczyński

Oczyszczalnia ścieków w Międzyzdrojach będąca częścią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach i stanowi jeden z najistotniejszych elementów systemu kanalizacyjnego naszego miasta. Najstarsza część istniejącej oczyszczalni pochodzi z lat 50 XX wieku, najmłodsza natomiast powstała około 25 lat temu. Stan techniczny oczyszczalni podyktowany wiekiem powoduje wzrost kosztów eksploatacyjnych, oraz zwiększa ryzyko wystąpienia awarii. Dodatkowo intensywny rozwój miasta w ostatnich latach spowodował podjęcie decyzji o kompleksowej modernizacji oczyszczalni. Inwestycja pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje” jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć, które umożliwi dalszy rozwój miasta Międzyzdroje, między innymi poprzez zwiększenie (wydajności) możliwości zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków.Modernizacja to nie tylko przebudowa istniejących obiektów, ale także budowa nowych, które pozwolą na zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz przede wszystkim spowodują podwyższenie jakości oczyszczania ścieków. Nowa oczyszczalnia dzięki podwyższonym standardom pozwoli zmniejszyć swoje oddziaływanie na środowisko naturalne.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach. Zobacz film!

fot. Andrzej Ryfczyński

Inwestycja ta jest procesem czasochłonnym i kosztownym, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. poczynił starania, aby pozyskać dofinansowanie na ten cel z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach. Zobacz film!

fot. Andrzej Ryfczyński

Po przeanalizowaniu wniosku NFOŚiGW udzielił Zakładowi dofinansowania w kwocie 37 845 628,76 zł. oraz pożyczki wysokości 17 898 575,00 zł udzielonej Zakładowi również przez NFOŚiGW, na preferencyjnych warunkach. Pożyczkę tą ZWiK Sp. z o.o. musi spłacić do 20.12.2031 roku.

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/40981/