ikamien.pl • Niedziela [27.08.2023, 14:19:48] • Kamień Pomorski

Budynek Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Budynek Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

fot. Organizator

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu przez ostatnie sześć miesięcy w budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim oraz w jego bliskim otoczeniu realizowane były działania wpływające na poprawę dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w zakresie:

a) w zakresie dostępności cyfrowej:

- dostosowanie stron internetowych oraz Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych do standardów WCAG 2.1 w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Dom Wczasów Dziecięcych, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim, Dom Pomocy Społecznej W Śniatowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zarząd Dróg Powiatowych oraz w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim.

Budynek Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

fot. Organizator

b) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

- dostawa, montaż i kalibracja systemu indukcyjnego: pętla indukcyjna przenośna oraz pętla indukcyjna stanowiskowa,
- wykonanie tabliczek trzydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem pokoju, opisem w alfabecie Braille’a i kodem QR,
- wykonanie tablicy informacyjno-nawigacyjnej przy wejściu do Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim,
- wykonanie tyflomap wiszących.

Budynek Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

fot. Organizator

c) w zakresie dostępności architektonicznej:

- montaż dotykowych pasów ostrzegawczych przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami,
- kontrastowe oznaczenie drzwi wykonanych z przezroczystych materiałów,
- montaż dotykowych pasów ostrzegawczych przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami,
- wytyczono i oznakowano przed budynkiem Urzędu dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/40971/