ikamien.pl • Piątek [09.06.2023, 08:14:52] • Wolin

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie wzbogaci się wkrótce o kolejną tematyczną pracownię

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie wzbogaci się wkrótce o kolejną tematyczną pracownię

fot. Organizator

Powiat Kamieński przy współpracy z Kadrą Pedagogiczną Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie w ramach pilotażowego programu „EKOPRACOWNIA” złożył wniosek pod nazwą „Ekozaradni, ekozorientowani – ekofajni” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, na który otrzymał dofinansowanie.

Dofinansowanie w kwocie 50.000,00 złotych zostanie wykorzystane do odnowienia pracowni i w pełni wyposażenia w liczne pomoce dydaktyczne, z którego korzystać będzie Kadra Pedagogiczna oraz Uczniowie poszerzający wiedzę z zakresu ochrony środowiska.

W wyniku realizacji projektu zaplanowano działania zmierzające do prawidłowego ukształtowania wśród uczniów i uczennic świadomości poznawczej, eksperymentalno-badawczej, ekologicznej oraz postaw odpowiedzialności wobec najbliższego środowiska przyrodniczego. Pragniemy, by nowa ekopracownia stworzyła uczniom i uczennicom możliwość rozpoznawania własnych zdolności, pokonywania barier w budowaniu modeli eksperymentalnych, pozwoliła wykonywać w bezpiecznych warunkach ciekawe doświadczenia, a przede wszystkim rozbudziła w nich chęć poznania tajemnic świata, kosmosu oraz rozumienia praw rządzących środowiskiem, w którym żyją na co dzień. Chcemy, by zdawali sobie sprawę z tego, że funkcjonowanie w symbiozie z przyrodą i rozumienie jej praw będzie pozytywnie wpływać na jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń.

Koszt całkowity projektu: 62.297,55 złotych
Kwota dofinansowania: 50.000,00 złotych
Wkład własny: 12.297,55 złotych
Termin realizacji: 15.05.2023 r. – 16.10.2023 r.

źródło: powiatkamienski.pl

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/40430/