ikamien.pl • Piątek [09.06.2023, 13:32:19] • Powiat Kamieński

Powiat Kamieński otrzymał dofinansowanie w Programie Olimpia

Powiat Kamieński otrzymał dofinansowanie w Programie Olimpia

fot. Organizator

Aktywność fizyczna to jeden z ważnych czynników, który pomaga zapobiegać wielu chorobom, poprawia zdrowie psychiczne i funkcjonowanie poznawcze. W ramach pierwszego naboru do Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich Minister Sportu i Turystyki, Kamil Bortniczuk podjął decyzję o dofinansowaniu budowy 360 hal kwotą ponad 730.154.942,00 złotych.

Z województwa zachodniopomorskiego 17 wniosków otrzymało dofinansowanie, w tym Powiat Kamieński na „Budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 metrów x 40 metrów wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach”. Całość inwestycji wyniesie 2.813.010,00 złotych, w tym dofinansowanie w kwocie 1.969.100,00 złotych oraz wkład własny w kwocie 843.910,00 złotych.

Celem Programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu może wynieść nie więcej niż 70 proc. wydatków związanych z realizacją zadania.

W ramach programu dofinansowaniem mogą być objęte dwa rodzaje zadań:
- budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji;
- budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m.

powiatkamienski.pl

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/40429/