ikamien.pl • Środa [07.06.2023, 08:47:52] • Powiat Kamieński

Zabójcza susza atakuje Polskę już od wielu lat

Zabójcza susza atakuje Polskę już od wielu lat

fot. Czytelnik

Zjawisko suszy staje się coraz bardziej powszechne w Polsce, a skutki tego nieodwracalnego procesu stają się coraz bardziej widoczne. Wyspa Wolin jest jednym z miejsc, gdzie brak opadów deszczu utrzymuje się już od przynajmniej 6 lat. Czytelnik podzielił się swoimi obserwacjami na temat dramatycznego stanu.

Obecnie na mapie Polski można dostrzec ogromne plamy suszy, które stale się powiększają. Drzewa, które przez wiele lat rosły gęsto i dobrze ukorzeniały się, teraz usychają w wyniku braku wody. Mimo silnych korzeni nie są w stanie poradzić sobie z tak skrajnym niedoborem wilgoci. Niemniej jednak, najbardziej narażone są nowe nasadzenia, które potrzebują wsparcia przez co najmniej pięć lat, aby przetrwać długotrwały okres braku opadów. Obfite podlewanie tych roślin jest kluczowe, aby głęboko przeniknęła woda do ziemi, umożliwiając rozwinięcie korzeni na większą głębokość. Niestety, wiele nowych nasadzeń po prostu schnie, ponieważ nie są podlewane. To godne pożałowania niszczenie środowiska.

Niedbalstwo, niezależnie od jego źródła, jest nieodpowiedzialne i nie do przyjęcia. Przez to działanie niszczymy własne środowisko, a także marnujemy środki finansowe, które przeznaczamy na te inwestycje. W takiej sytuacji musimy być czujni i uważnie obserwować tych, którzy zaniedbali swoje obowiązki wobec ochrony naszej przyrody. Wymaga to od nas podejmowania działań i piętnowania takiego postępowania aż do osiągnięcia efektów.

Walka z suszą jest problemem o charakterze ogólnonarodowym, który wymaga koordynacji działań na wielu poziomach. Władze lokalne, rolnicy, ogrodnicy, a także zwykli obywatele muszą zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji i podejmować odpowiednie kroki w celu minimalizacji skutków suszy. Oszczędzanie wody, racjonalne nawadnianie, a także szukanie alternatywnych rozwiązań, takich jak zbieranie deszczówki czy inwestowanie w bardziej odporne na suszę rośliny, są kluczowe dla przeciwdziałania temu problemowi.

Zabójcza susza atakuje Polskę już od wielu lat

fot. Czytelnik

Polska musi także kontynuować prace nad ograniczeniem skutków zmian klimatycznych, które przyczyniają się do nasilania suszy. Zmiany klimatyczne są głównym czynnikiem powodującym wzrost częstotliwości i intensywności ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, takich jak susza. Wzrost temperatury, zmienność opadów i inne związane z tym czynniki mają bezpośredni wpływ na poziom wilgotności gleby i dostępność wody, co prowadzi do zaognienia suszy.

Susza, która dotyka Polskę od wielu lat, jest poważnym problemem wymagającym skoordynowanego działania na wszystkich poziomach społecznych i administracyjnych. Tylko poprzez wspólną mobilizację, podejmowanie odpowiednich działań adaptacyjnych i przeciwdziałających zmianom klimatycznym możemy skutecznie stawić czoła temu wyzwaniu i chronić nasze środowisko naturalne przed dalszym niszczeniem - opisuje Czytelnik.

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/40413/