ikamien.pl • Środa [24.05.2023, 17:55:49] • Międzyzdroje

Rajd dla młodzieży szkół podstawowych

Rajd dla młodzieży szkół podstawowych

fot. Organizator

Oddział PTTK w Międzyzdrojach w dniu 13 maja 2023r. zrealizował Rajd dla młodzieży szkół podstawowych zgodnie z projektem: „Żywe pomniki, czyli szlak drzew pomnikowych w Międzyzdrojach formą edukacji przyrodniczej”. Projekt zorganizowany był w ramach „Programu Społecznik 2022-2024”, zainicjowanego i finansowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W rajdzie wzięło udział niemal 60 uczestników z Kamienia Pomorskiego, Międzyzdrojów, Świnoujścia – Przytoru, Trzebiatowa, Wapnicy i Wolina. Działania na poszczególnych punktach obejmowały pytania i zadania z zakresu: rozpoznawania gatunków drzew, ich owoców i wyglądu kawałków drewna, udzielania pierwszej pomocy, rozpoznawania różnych rodzajów małży i bursztynu, zadania związane z bielikami, atrakcjami turystycznymi Międzyzdrojów, wykonywanie łódek z kory topolowej, rysowanie drzew, segregowanie odpadów i zadania matematyczne związane z obliczaniem wieku drzew pomnikowych, określanie miejsca gniazdowania i żerowania różnych gatunków ptaków oraz zadania sportowe takie jak np. bieg slalomem.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. I Armii Wojska Polskiego z Trzebiatowa, drugie miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego z Międzyzdrojów a trzecie miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 im. Leonida Teligi z Kamienia Pomorskiego. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody. Pozostali uczestnicy otrzymali również nagrody pamiątkowe a drużyny dyplomy za udział w naszym rajdzie. Na zakończenie wydarzenia odbyło się ognisko integracyjne na terenie Centrum Usług Logistycznych w Międzyzdrojach, które to nieodpłatnie użyczyło swój teren rekreacyjny.

Rajd dla młodzieży szkół podstawowych

fot. Organizator

Wolontariuszami organizującymi i obsługującymi stanowiska raju byli: pracownik Działu Edukacji Wolińskiego Parku Narodowego, studentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Przewodnicy Turystyczni z Klubu PTTK „Na Wyspach” oraz członkowie Oddziału PTTK w Międzyzdrojach.

Rajd dla młodzieży szkół podstawowych

fot. Organizator

Dodatkowo sponsorami nagród dla uczestników byli OREW Profi-Med w Goleniowie, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w Rozwoju” w Wolinie oraz Marina Wolin.

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/40315/