iswinoujscie.pl • Niedziela [21.05.2023, 20:20:31] • Powiat Kamieński

Zapory przy wejściu do Wolińskiego Parku Narodowego. Mieszkaniec: To skandal i zamach na wolność ludzi

Zapory przy wejściu do Wolińskiego Parku Narodowego. Mieszkaniec: To skandal i zamach na wolność ludzi

fot. Mieszkaniec

Mieszkaniec jest wyraźnie oburzony tym co zastał w trakcie spaceru w okolicach Wolińskiego Parku Narodowego. Przed wejściem do parku zauważył, że ustawiono tam zapory z gałęzi. Jak uważa Czytelnik =wszystko to jest związane z wprowadzeniem opłat za wejście na teren Wolińskiego Parku Narodowego.

- Czy mogą Państwo poruszyć temat wprowadzania opłat abyśmy mogli wejść do wolińskiego parku narodowego? Jacyś urzędnicy chcą zabrać nam wejście do lasu i wypoczynek. Zrobili zapory przed ludźmi - opisuje mieszkaniec.

Czytelnik idzie nawet o krok dalej uważając, że jest to skandal i wręcz zamach na wolność ludzi.

Opłata za wejście na teren parku obowiązuje od października 2022 roku. Zwolnieni są z nich jednak m.in. mieszkańcy gmin graniczących z parkiem narodowym, w tym gminy Międzyzdroje, gminy Wolin, gminy Dziwnów, a także miasta Świnoujście.

Co na to dyrekcja WPN?

Zapory przy wejściu do Wolińskiego Parku Narodowego. Mieszkaniec: To skandal i zamach na wolność ludzi

fot. Mieszkaniec

- Na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 września 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty, a co za tym idzie w związku z wejściem w życie Zarządzenia Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego nr 43/2022 z dnia 13 września 2022 r., z późniejszymi zmianami, w sprawie opłat za wstęp i udostępnianie Wolińskiego Parku Narodowego oraz zasad ich pobierania, za wstęp na teren WPN obowiązują opłaty w zakresie ustalonym w ww. Zarządzeniu.
Z opłaty za wstęp na teren WPN zwolnieni są mieszkańcy gmin sąsiadujących z parkiem tj. gminy Wolin, Międzyzdroje, Dziwnów oraz miasta Świnoujście za okazaniem dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w ww. gminach, jak również dzieci w wieku do lat 7, osoby posiadające ważną kartę Dużej Rodziny, uczniowie i studenci uczestniczący w zajęciach edukacyjnych oraz osoby prowadzące badania naukowe w zakresie ochrony przyrody na terenie WPN, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Parku
Bilety wstępu można zakupić w formie on-line poprzez sklep internetowy dostępny na stronie https://wolinpn.pl/kup-bilet/ lub w kasach Muzeum Przyrodniczego i Zagrody Pokazowej Żubrów. Planując wycieczkę do Zagrody Pokazowej Żubrów, nad Jezioro Turkusowe, na Wzgórze Gosań, Zielonkę, czy w inne miejsca na terenie WPN należy pamiętać o zakupie biletów wstępu na teren WPN. Bilet wstępu na teren WPN nie jest konieczny podczas wizyty w Muzeum Przyrodniczym.
Z 50 %-wej zniżki za wstęp na teren WPN skorzystać mogą uczniowie i studenci, dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne oraz żołnierze służby czynnej za okazaniem ważnego dokumentu uprawniającego do skorzystania z powyższej zniżki.
Do kontroli biletów upoważniona jest Straż Parku oraz pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego.
Wszystkie środki z opłat za wstęp na teren Parku przeznaczone są na rozwój i utrzymanie szlaków oraz infrastruktury turystycznej, na działania związane z edukacją ekologiczną, a także ochroną czynną cennych siedlisk i gatunków występujących w Parku.
Zachęcamy do zapoznania się z funkcjami naszego sklepu internetowego oraz pełną treścią Zarządzeń Dyrektora WPN, które dostępne są na stronie internetowej BIP Wolińskiego Parku Narodowego w zakładce Udostępnianie Parku dla turystyki, edukacji i rekreacji. Należy pamiętać również, że w Wolińskim Parku Narodowym w celu ochrony jego zasobów przyrodniczych, poruszać się można tylko po wyznaczonych obszarach. Są to szlaki turystyczne (czerwony, niebieski i zielony), a zbaczanie z tych szlaków jest zabronione. Załączone przez Pana zdjęcie jest wykonane poza wyznaczonym szlakiem w miejscu nieudostępnionym dla zwiedzających park, a korzenie nie stanowią blokady żadnego z istniejących udostępnionych przejść i zostały tam złożone w celu osiągnięcia efektu ekologicznego - ochrony różnorodności biologicznej, w szczególności gadów. W przypadku pytań lub wątpliwości służymy pomocą i zachęcam do kontaktu z p. Michałem Szweik - Specjalistą ds. udostępniania Parku, tel. +48 (91) 386 49 81, kom. +48 537 777 136, email: m.szweik@wolinpn.p
l - wyjaśnia Alicja Łepek, zastępca dyrektora ds. ochrony przyrody.

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/40263/