ikamien.pl • Sobota [18.03.2023, 13:45:10] • Warnowo

Oddano kompleksową sieć wodociągową w Warnowie

Oddano kompleksową sieć wodociągową w Warnowie

fot. Andrzej Ryfczyński

Wybudowano ponad 5 km wodociągu na odcinku Domysłów - Warnowo i prawie 200 przyłączy wodociągowych w Warnowie. Warnowo było pozostawione, wręcz zapomniane przez lata. Miejscowość ta musiała czekać aż do dzisiaj, do marca 2023 r. na to aby jej mieszkańcy mieli nieograniczoną możliwość korzystania z wody pitnej.

Tak dużej kompleksowej inwestycji tutaj nie było od dziesiątek lat. Do każdego domostwa w Warnowie doprowadzono instalację wodną wraz z przyłączem i studzienką pomiarową na posesji. Taka kompleksowa inwestycja jest rzadkością. Mieszkańcy sporo zaoszczędzili.

Oddano kompleksową sieć wodociągową w Warnowie

fot. Andrzej Ryfczyński

W ramach zakładanego pierwotnego zakresu działań Gmina wykonała ponad 5 km sieci wodociągowej oraz 82 przyłączy wodociągowych do granic posesji, które zrealizowane zostały w ramach budżetu gminy Wolin (ok. 1 500 000 zł) i dofinansowania Województwa Zachodniopomorskiego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (982.377 zł).

Oddano kompleksową sieć wodociągową w Warnowie

fot. Andrzej Ryfczyński

Prócz tego gmina Wolin wyłącznie ze środków własnych (675 000 zł), wykonała dodatkowe odcinki sieci i przyłączy wodociągowych wraz z budową na każdej posesji studni wodomierzowych z pełnym wyposażeniem - 110 przyłączy wodociągowych wraz z brakującymi odcinkami rurociągów. To dało konkretne oszczędności dla każdego mieszkańca, który nie musiał tych prac wykonać na własny koszt i zlecać wykonania dokumentacji i odbioru przez geodetę.

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/39823/