ikamien.pl • Sobota [04.03.2023, 20:35:40] • Kamień Pomorski

„Bezpieczne ferie 2023”- podsumownie działań prewencyjnych kamieńskiej policji

„Bezpieczne ferie 2023”- podsumownie działań prewencyjnych kamieńskiej policji

fot. Policja

Ferie zimowe w naszym województwie w tym roku odbywały się w dniach od 13 do 26 lutego. W powiecie kamieńskim podjęte zostały wzmożone działania kontrolne i profilaktyczne w całym tym okresie.

Najistotniejszym zadaniem Policji było zapewnienie bezpieczeństwa turystom wypoczywającym w naszym powiecie oraz jego mieszkańcom. Pod nadzorem kamieńskich policjantów w tym okresie pozostawali uczniowie spędzający czas wolny od nauki w formie zarówno zorganizowanego wypoczynku, jak i w swoich rodzinnych miejscowościach.

„Bezpieczne ferie 2023”- podsumownie działań prewencyjnych kamieńskiej policji

fot. Policja

W zakresie bezpieczeństwa prewencyjnego realizowane były m.in. następujące działania.
Nawiązywano kontakt z podmiotami pozapolicyjnymi pod kątem podjęcia wspólnych działań w zakresie bezpieczeństwa turystów, w ramach wymiany informacji na temat występujących zagrożeń oraz działań podejmowanych w zakresie organizowanych przedsięwzięć związanych z zimowym wypoczynkiem,
Dokonywano kontroli w miejscach zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wspólnie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim oraz Państwowej Straży Pożarnej.

„Bezpieczne ferie 2023”- podsumownie działań prewencyjnych kamieńskiej policji

fot. Policja

Dzielnicowi oraz policjantka ds. nieletnich przeprowadzili 81 spotkań profilaktyczno - edukacyjnych z dziećmi oraz ich opiekunami w zakresie: bezpieczeństwa podczas ferii zimowych (bezpieczeństwo w domu, ruchu drogowym, w miejscach wypoczynku, w sieci Internet). Omówione zostały również zagrożenia czyhające na młodzież w cyberprzestrzeni, wskazano negatywne skutki zażywania narkotyków czy też dopalaczy, szkodliwe działanie palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, a także odpowiedzialność prawna osób nieletnich.

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/39721/