ikamien.pl • Wtorek [24.01.2023, 15:44:23] • Wolin

Czy Gmina Wolin utraciła dofinansowanie?

Czy Gmina Wolin utraciła dofinansowanie?

fot. Facebook

Jak dowiedziała się nasza redakcja od sekretarza Wolina Ewy Deląg, gmina odstąpiła od realizacji zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

Przypomnijmy, 13 października 2020 r. na oficjalnym profilu na Facebook-u burmistrz Wolina Ewa Grzybowska poinformowała mieszkańców o sukcesie, jakim było podpisanie umowy na wykonanie zadania pt. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wolinie” z konsorcjum firm, na którego czele stało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Kamienia Pomorskiego.

Jak dowiedziała się nasza redakcja, umowa z wyżej wymienionym konsorcjum została rozwiązana z niewiadomych przyczyn pod koniec roku 2021, mimo iż kwota umowy mieściła się w zaplanowanych na ten cel środkach w budżecie gminy.

W roku 2022 gmina Wolin przeprowadziła dwa bezskuteczne postępowania przetargowe na zadanie, które pierwotnie miało wykonać wyżej wymienione konsorcjum.

W związku z faktem, iż obydwa przetargi wskazywały na dużo wyższe kwoty niż ta oferowana pierwotnie przez konsorcjum firm, za wykonanie zadania co przekraczało możliwości budżetowe, gmina Wolin, burmistrz Grzybowska odstąpiła od realizacji zaplanowanego zadania.

Niestety konsekwencją zaniechania zadania jest utrata dofinansowania w kwocie ponad 1,6 miliona złotych. Szkoda.

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/39429/