ikamien.pl • Poniedziałek [23.01.2023, 20:28:01] • Kamień Pomorski

Festiwal Przedstawień Jasełkowych Kamień Pomorski 2023 w Szkole Podstawowej nr 1

Festiwal Przedstawień Jasełkowych Kamień Pomorski 2023 w Szkole Podstawowej nr 1

fot. Daniel Kowaliński

We wszystkich placówkach edukacyjnych Gminy Kamień Pomorski uczniowie przygotowywali przedstawienia Jasełkowe. Dlatego w Szkole Podstawowej nr 1 zrodził się pomysł zorganizowania w bieżącym roku nowego przedsięwzięcia pod nazwą Festiwal Przedstawień Jasełkowych.

Festiwal odbył się 19 stycznia 2023 roku pod honorowym patronatem Burmistrza Kamienia Pomorskiego Stanisława Kuryłły. Festiwal nie miał charakteru konkursowego. Jego celem to kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz integracja i aktywizacja środowisk szkolnych i przedszkolnych.

Festiwal Przedstawień Jasełkowych Kamień Pomorski 2023 w Szkole Podstawowej nr 1

fot. Daniel Kowaliński

Jednak ze względu na dużą absencję chorobową w Festiwalu wystąpili tylko uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz młodzi aktorzy z Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2 I z Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Kamieniu Pomorskim. W przedstawieniach wystąpiło 150 aktorów.

Festiwal Przedstawień Jasełkowych Kamień Pomorski 2023 w Szkole Podstawowej nr 1

fot. Daniel Kowaliński

Organizatorzy przedsięwzięcia postanowili przyznać dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego wszystkim uczestnikom. Zdaniem obserwatorów zaprezentowane przedstawienia były przygotowane profesjonalnie, często z nowatorskim podjęciem tematu.

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/39428/