ikamien.pl • Piątek [25.11.2022, 21:47:06] • Gmina Dziwnów

Raport z inwestycji w Gminie Dziwnów – część 3

Raport z inwestycji w Gminie Dziwnów – część 3

fot. Organizator

Obok przebudowy tzw. Nabrzeża Turystycznego w Dziwnowie, kolejną, dużą inwestycją realizowaną na terenie Gminy Dziwnów, jest remont i przebudowa ulic w Międzywodziu.

Obok już wcześniej zakończonych tego typu inwestycji (ulice Westerplatte, Zatoczna, Szkolna, Zwycięstwa), aktualnie prace będą realizowane też na ulicach Pogodnej, Radosnej, Kwiatowej i Klonowej.

Raport z inwestycji w Gminie Dziwnów – część 3

fot. Organizator

W chwili obecnej roboty są prowadzone na ulicach Kwiatowej i Klonowej (zdjęcia). Całość prac obejmuje wymianę nawierzchni z wyodrębnieniem miejsc parkingowych, budowę kanalizacji deszczowej oraz nowego oświetlenia.

Raport z inwestycji w Gminie Dziwnów – część 3

fot. Organizator

Wartość całej inwestycji to łącznie 5.200.000,00pln, przy czym wartość dofinansowania pozyskanego z funduszy Polskiego Ładu wynosi 3.175.850,00pln.

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/38984/