ikamien.pl • Wtorek [08.11.2022, 08:56:34] • Wapnica

To, co niemożliwe stało się możliwe! Rozpoczęły się pierwsze od stanu wojennego prace melioracyjne w Dolinie Trzciągowskiej w Wapnicy

To, co niemożliwe stało się możliwe! Rozpoczęły się pierwsze od stanu wojennego prace melioracyjne w Dolinie Trzciągowskiej w Wapnicy

fot. Andrzej Ryfczyński

Po 40 latach zarośnięte zdewastowane rowy w Wapnicy częściowo udrożniono.

O tym jak zabezpieczyć Wapnicę przed mokradłami, pisaliśmy już wiosną tego roku. Gmina Międzyzdroje podjęła ten temat z bardzo dużą starannością. Zleciła specjalistom opracowanie inwentaryzacji, analizy sytuacji i wykonania dokumentacji melioracji Doliny Trzciągowskiej. Tereny te są szczególnie chronione i obwarowane wieloma przepisami. Mamy też tutaj ujęcie wody i nadmierne osuszanie może spowodować naruszenie lustra wody ujęć pitnych.

To, co niemożliwe stało się możliwe! Rozpoczęły się pierwsze od stanu wojennego prace melioracyjne w Dolinie Trzciągowskiej w Wapnicy

fot. Andrzej Ryfczyński

Redakcja portalu ikamien.pl wcześniej zebrała informacje od starszych mieszkańców tego terenu. Okazuje się, że po 1945 roku była tutaj bardzo dobra infrastruktura melioracyjna. Był centralny rów, a także kilka mniejszych przez całą Dolinę Trzciągowską aż do Wolińskiego Parku Narodowego. Całe zlewisko było zakończone żeliwną zastawką przy Jeziorze Wicko Małe. Zastawki już nie ma, a rowy miejscami nie istnieją. W górnej części zlewiska są ujęcia wody, które od 30 lat obniżyły na tym terenie lustro wody i tereny podmokłe w tym miejscu zanikły. Gorzej jest bliżej Jeziora Wicko Wielkie. Ciągły wysoki stan wody powoduje zalewanie w tym rejonie posesji i piwnic. Zgnilizna a tym samym wylęgarnia komarów nie powinny w ogóle mieć miejsca. Wystarczyłoby tylko dobrze konserwować dawną infrastrukturę melioracyjną i wprowadzać modernizację.

To, co niemożliwe stało się możliwe! Rozpoczęły się pierwsze od stanu wojennego prace melioracyjne w Dolinie Trzciągowskiej w Wapnicy

fot. Andrzej Ryfczyński

Ze względu na kryzys ekonomiczny na świecie wywołany pandemią i wojną na Ukrainie, gmina Międzyzdroje zabezpieczyła pewną kwotę pieniędzy w budżecie i podjęła decyzję o oczyszczeniu rowów, tak by były drożne.

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/38907/