ikamien.pl • Sobota [06.08.2022, 22:03:57] • Gmina Wolin

Dwa projekty z programu „Społecznik” udało się zrealizować w Sołectwie Skoszewo

Dwa projekty z programu „Społecznik” udało się zrealizować w Sołectwie Skoszewo

fot. Organizator

W Sołectwie Skoszewo zrealizowano 2 projekty z programu Społecznik 2022-2024. Oba zostały złożone przez Sołtysa Pana Arkadiusza Czubę-Kosiora oraz Radę Sołecką.

Pierwszy odbywał się pod hasłem,,Serce dla Skoszewa". W ramach projektu zakupiono metalowe serce na nakrętki oraz odbyły się zajęcia proekologiczne dla dzieci i młodzieży na temat plastiku w środkowisku naturalnym.

Dwa projekty z programu „Społecznik” udało się zrealizować w Sołectwie Skoszewo

fot. Organizator

Projekt drugi nosił tytuł ,,Z przed Smartfona na podwórko". Dzięki niemu zakupiono i zainstalowano urządzenia do Street Workout. Celem było utworzenie nowego miejsca dla okolicznych dzieci, aby miały gdzie spędzać wolny czas, a tym samym ograniczyć czas spędzony przed ekranami.

Dwa projekty z programu „Społecznik” udało się zrealizować w Sołectwie Skoszewo

fot. Organizator

Program Społecznik, który powstał z inicjatywy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, to ceniony na Pomorzu Zachodnim program wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które chcą działać razem na rzecz swojej małej ojczyzny.

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/38223/