ikamien.pl • Wtorek [28.06.2022, 18:12:13] • Gmina Golczewo

Program „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” w Gminie Golczewo

Program „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” w Gminie Golczewo

fot. golczewo.pl

nformujemy, że Gmina Golczewo zakwalifikowała się do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Każdy kto przedłożył komplet dokumentów, uprawniających do zgłoszenia udziału w projekcie, został zakwalifikowany. Wykluczeniu z projektu podlegali uczniowie, których opiekunowie nie dysponowali dokumentacją potwierdzającą fakt zatrudnienia członka rodziny w byłym PPGR.

Na realizację zadania Gmina Golczewo otrzymała grant w wysokości 288 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów, komputera stacjonarnego i tableta, które trafią do 116 uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy – członków rodzin byłych pracowników PPGR.

Projekt jest na etapie wyboru dostawcy ww. sprzętu komputerowego. Planowany termin otwarcia ofert to 29 czerwca br. Po zakończeniu procedury zakupowej i dostawy sprzętu do tut. urzędu, będziemy kontaktować się z opiekunami uczniów celem przekazania zakupionych komputerów.

O planowanym terminie przekazania sprzętu zakupionego w ramach grantu, będziemy informować w kolejnych artykułach.

źródło: golczewo.pl

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/37905/