ikamien.pl • Piątek [24.06.2022, 08:15:14] • Dziwnów

W moim domu nic się nie marnuje

W moim domu nic się nie marnuje

fot. Organizator

"W moim domu nic się nie marnuje" - to hasło, ogłoszonego w poniedziałek (20 czerwca 2022 roku) konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich. Zadaniem uczestników jest opisanie ekopraktyki, przyczyniającej się do ochrony klimatu, którą warto wdrożyć we własnym domu. Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, głównym celem konkursu jest popularyzacja właściwych zachowań ekologicznych stosowanych w gospodarstwie domowym oraz zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Zadaniem uczestników jest opisanie podejmowanych działań, które warto wprowadzić na co dzień w gospodarstwach domowych, aby chronić klimat, np. poprzez oszczędności energii elektrycznej i wody, niemarnowanie żywności. W zgłoszeniu powinno znaleźć się też wyjaśnienie, jakie rezultaty daje stosowana ekopraktyka oraz powody, dla których została wdrożona.

Warunkiem przystąpienia do konkursu i skierowania pracy do oceny komisji jest terminowe dostarczenie zgłoszenia do 22 lipca 2022 roku. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może przesłać maksymalnie trzy zgłoszenia. W każdym z nich może zostać opisana jedna ekopraktyka, którą jego członkowie wprowadzają we własnych domach. Do każdej z nich można dodać maksymalnie dwa zdjęcia obrazujące ekopraktykę lub jej upowszechnienie.

Tytuły laureatów uzyskają 3 najwyżej ocenione prace, a dodatkowo komisja konkursowa przyzna 7 wyróżnień. Zwycięzcy otrzymają nagrody w wysokości: 9500pln, 6500pln i 3000pln. Te środki finansowe powinny zostać wykorzystane do promowania postaw proekologicznych wśród innych mieszkańców gminy lub przeznaczone na zakup przedmiotów i urządzeń, które pomogą członkom Koła wprowadzać zmiany korzystne dla środowiska.

Więcej na ten temat w linku: W MOIM DOMU NIC SIĘ NIE MARNUJE www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-moim-domu-nic-sie-nie-marnuje

źródło: www.dziwnow.pl

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/37857/