ikamien.pl • Wtorek [15.03.2022, 07:22:16] • Kamień Pomorski

Ogłaszamy kolejn± edycję KONKURSU PLASTYCZNEGO on-line!

Ogłaszamy kolejn± edycję KONKURSU PLASTYCZNEGO on-line!

fot. Kamieński Dom Kultury

W konkursie mog± brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Kamień Pomorski od lat 4.

Tematy do wyboru:
1. Portret rodzinny
2. (Moje) miasto przyszło¶ci
3. Jak będę dorosły... (za 30 lat )
4. Widok z mojego okna

Na prace czekamy do 24 kwietnia 2022 r.

Dokumentacje prac w formie zdjęć, skanów należy wysłać drog± mailow± na adres:
biuro@kamienskidomkultury.pl

Ogłaszamy kolejn± edycję KONKURSU PLASTYCZNEGO on-line!

fot. Kamieński Dom Kultury

Prosimy zapoznać się z zał±czonym regulaminem.

Serdecznie zapraszamy do tworzenia i udziału w konkursie!

Kamieński Dom Kultury

¬ródło: https://ikamien.pl/artykuly/37156/