ikamien.pl • Niedziela [16.01.2022, 13:27:27] • Kamień Pomorski

Laboratoria Przyszłości w Gminie Kamień Pomorski

Laboratoria Przyszłości w Gminie Kamień Pomorski

fot. Organizator

W ramach naboru wniosków Gmina Kamień Pomorski pozyskała środki na doposażenie i utworzenie szkolnych pracowni tematycznych na łączną kwotę 304 800,00 zł.

Dofinansowanie otrzymały:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego – 96 000,00 zł.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Leonida Teligi – 148 800,00 zł.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wrzosowie – 30 000,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Jarszewie – 30 000,00 zł

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Dzięki realizacji projektu zakupione zostaną m.in.

- Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.).
- Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami.
- Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.).
- Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Burmistrz Kamienia Pomorskiego
Stanisław Kuryłło

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/36512/