ikamien.pl • Środa [02.09.2020, 08:34:28] • Dziwnów

Ważna informacja dyrektorów gminnych placówek oświatowych

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie przypominają, że ze względu na trwającą pandemię Covid-19, od 1 września 2020 roku zmianie ulega organizacja pracy w Szkole i Przedszkolu.

W związku z powyższym, prosi się wszystkich rodziców/opiekunów o systematyczne sprawdzanie informacji przekazywanych na stronach internetowych placówek, e-dziennika oraz poczcie elektronicznej rodziców/opiekunów i bezwzględne stosowanie się do ustalonych w Procedurach bezpieczeństwa zasad i reguł obowiązujących na terenie placówek.

Z poważaniem - Monika Hołdyńska i Renata Klimowicz

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/32630/