ikamien.pl • Wtorek [11.02.2020, 10:14:14] • Dziwnów

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

fot. internet

W związku z wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych oraz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, powstał ustawowy wymóg posiadania do 31 marca 2020 roku na stronie www i BIP (Biuletynie Informacji Publicznej) opublikowanej tzw. deklaracji dostępności.

Niniejszym, Urząd Miejski w Dziwnowie informuje, że przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Szczegółowe informacje są udostępnione na stronie internetowej: www.bip.dziwnow.pl w zakładce RODO.

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/30732/