ikamien.pl • Niedziela [08.09.2019, 16:47:05] • Golczewo

W Golczewie będzie energooszczędne oświetlenie

W Golczewie będzie energooszczędne oświetlenie

fot. Sławomir Ryfczyński

W dniu 6 września w tut. Urzędzie została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne w Golczewie”.

W imieniu Województwa Zachodniopomorskiego umowę podpisał Wicemarszałek Jarosław Rzepa, w imieniu Gminy Golczewo – Burmistrz Maciej Zieliński przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Barbary Deszyńskiej. W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział również Radni Rady Miejskiej w Golczewie.
Całkowita wartość projektu to ponad 500 tys. zł, z czego prawie 85% będzie dofinansowane z budżetu naszego województwa.
W ramach realizacji projektu wymienionych zostanie ponad 200 opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Modernizacja oświetlenia planowana jest jeszcze w tym roku, zakończenie przedsięwzięcia - na rok 2020.

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/29366/