ikamien.pl • Środa [26.06.2019, 17:28:23] • Golczewo

Zmiana czasu pracy Urzędu

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Golczewie zarządza się zmianę czasu pracy oraz skrócenie czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Golczewie.

Od dnia 26 czerwca 2019 r. do dnia 27 czerwca 2019 r. ustala się następujący czas pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Golczewie:
a) 26.06.2019 r. w godzinach od 8:00 do godziny 13:00.
b) 27.06.2019 r. w godzinach od 7:00 do godziny 13:00.

ZARZĄDZENIE NR 85/2019

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/28613/