ikamien.pl • Środa [01.11.2017, 23:18:13] • Gmina Świerzno

Będziszewo, Świerzno, Kępica będą bez prądu

ENEA planuje wyłączenia prądu 2017.11.06

08:30 -11:00
w miejscowości Będziszewo od 1 do 10

11:30 - 14:00
w miejscowości Świerzno 142,152

14:30 - 17:00
w miejscowości Kępica od 1 do 9, 13, 20 ,22, 24

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/23226/