ikamien.pl • Niedziela [23.08.2015, 08:59:56] • Świerzno

Blisko 1,8 mln zł na mikroinstalacje prosumenckie – podpisanie umów

Włodarze gmin Płoty, Sławno oraz Świerzno podpiszą umowy na budowę mikroinstalacji prosumenckich. Blisko 1,8 mln zł na ten cel pochodzi z dodatkowego (ostatniego już) naboru PROW na lata 2007-2013. Ze strony Województwa Zachodniopomorskiego podpis na dokumentach złoży wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Umowy będą podpisywane 18 sierpnia 2015 r. w Płotach, 20 sierpnia 2015 r. w Sławnie oraz 25 sierpnia 2015 r. w Świerznie. Zdobyte dofinansowanie pozwoli na budowę 44 mikroinstalacji prosumenckich w prywatnych gospodarstwach domowych w gminach Świerzno i Sławno. O instalacje fotowoltaiczne wzbogacą się także budynki urzędu miejskiego i plebanii w Płotach.
Podpisanie umów

Urząd Miejski w Płotach (Plac Konstytucji 3 Maja 1)
18.08.2015 r. o godz. 15.00
Płoty na wykonanie instalacji zdobyły ponad 186 tys. zł. Pieniądze te pozwolą na zamontowanie paneli fotowoltaicznych w urzędzie miejskim oraz na budynku parafii. Umowę podpisze burmistrz Marian Maliński.

Urząd Gminy Sławno (ul. Marii Curie Skłodowskiej 9)
20.08.2015 r. o godz. 14.30
W gminie Sławno o fotowoltaikę wzbogaci się 17 miejsc, głównie prywatne budynki mieszkalne. Gmina na ten cel pozyskała ponad 787 tys. zł. Umowę podpisze wójt Ryszard Stachowiak.

Urząd Gminy Świerzno (Świerzno 13)
25.08.2015 r. o godz. 11.00
Gmina Świerzno w ostatnim naborze PROW 2007-2013 pozyskała 826 tys. zł. Są to środki, dzięki którym w 21 prywatnych gospodarstwach domowych oraz 6 wspólnotach mieszkaniowych zostaną zamontowane urządzenia do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Są to m.in. mikroelektrownie wiatrowe, układy mikrogeneracyjne, pompy, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne. Umowę podpisze wójt Krzysztof Atras.

W dodatkowym naborze PROW 2007-2013 refundację kosztów miały zagwarantowane trzy projekty z najwyższą liczbą punktów z każdego z województw. Pozostałe inwestycje zgłoszone przez gminy trafią na krajową listę i mają szansę na wsparcie w dalszej kolejności, które będzie zależeć od stanu wykorzystania alokacji i miejsca na liście rankingowej. W woj. zachodniopomorskim w takiej sytuacji jest 15 gmin. Czas realizacji i rozliczenia projektów upływa 16 października 2015 r.

Lista rankingowa zachodniopomorskich projektów dostępna jest na pod adresem: http://www.prow.wzp.pl/nabor-wnioskow/podstawowe-uslugi-dla-gospodarki-i-ludnosci-wiejskiej/zatwierdzenie-listy-rankingowej-w-ramach-dzialania-321-podstawowe-uslugi-dla-gospodarki-i-ludnosci-0

Biuro Prasowe

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/15533/