ikamien.pl • Czwartek [13.08.2015, 17:31:22] • Gmina Świerzno

Informacja dotycząca stypendiów szkolnych na rok 2015/2016

Do dnia 15 września 2015 roku można składać w Urzędzie Gminy w Świerznie wnioski o stypendia szkolne. Stypendium przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Świerzno, od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia.

Miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 456,00 zł.netto.


Wnioski na stypendium do pobrania w Urzędzie Gminy w Świerznie
od 20 s i e r p n i a 2015 r. pokój nr 5 , codziennie w godzinach pracy urzędu.

Informacje telefoniczne udzielane są pod numerami telefonów tj.

91-383-27-23,

91-383-27-93 wew.205

Urząd Gminy w Świerznie

Źródło: https://ikamien.pl/artykuly/15445/