ikamien.pl • Poniedziałek [22.02.2021, 14:37:37] • Kamień Pomorski

Chętni są testowani

Chętni są testowani

fot. ikamien.pl

W ramach ogólnopolskiej akcji, na obecność koronawirusa testowani są nauczyciele z gminy Kamień Pomorski. Obecnie przechodzą powtórne testy przesiewowe.

- Gmina Kamień Pomorski przestrzega zapisów aktów prawnych wydawanych w związku z zaistniałą sytuacją pandemii oraz stosuje się do zaleceń Ministra Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia - informuje sekretarz gminy Kamień Pomorski, Anna Stanaszek-Kaczor. - Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni jednostek oświatowych, którzy wyrazili zgodę, byli testowani na obecność SARS-CoV-2. P

Powtórne testy przesiewowe dla nauczycieli szkół podstawowych odbywają się w tym tygodniu. Nauczyciele przedszkoli będą je mieli w następnym.

Źródło: http://ikamien.pl/artykuly/34061/