ikamien.pl • Środa [13.01.2021, 01:11:14] • zachodniopomorskie

Ruszyły zapisy na studia magisterskie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Ruszyły zapisy na studia magisterskie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

fot. Organizator

22 kierunki na 9 wydziałach – ruszyły zapisy na studia magisterskie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Od 11 stycznia do 16 lutego kandydaci na studia mogą poprzez Internetowy System Rekrutacji (ISR) zapisać się na wybrane przez siebie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na ZUT odbędzie się 26 lutego.

Wyobraź sobie studia i wybierz swój wymarzony kierunek

Studia magisterskie poszerzają horyzonty absolwentów studiów inżynierskich i licencjackich. Zapewniają możliwość zdobycia kolejnych specjalizacji oraz uprawnień zawodowych, są dużym atutem na rynku pracy, otwierają drzwi do dalszego rozwoju naukowego.

W ofercie studiów stacjonarnych znalazły się 22 kierunki studiów m.in.: kynologia, ekonomia, elektrotechnika, informatyka, inżynieria transportu, architektura krajobrazu, technologia żywności i żywienia człowieka, transport oraz technologia chemiczna.

Natomiast w formie niestacjonarnej, od semestru letniego będzie można podjąć studia na trzech kierunkach: biotechnologia, kynologia oraz zootechnika.

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów - inżynierskich, licencjackich, magisterskich. Szczegółowe informacje nt. oferty kształcenia, zasad rekrutacji, terminów oraz wymaganych dokumentów znajdują się na stronie zut.edu.pl w zakładce dla kandydata.

www.zut.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-20202021-semestr-letni/aktualnosci/article/rekrutacja-na-studia-ii-stopnia-start-11-stycznia.html

Mateusz Lipka
Rzecznik prasowy ZUT
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT

Źródło: http://ikamien.pl/artykuly/33754/