ikamien.pl • Czwartek [17.09.2020, 17:36:06] • Kamień Pomorski

Przyjęcie i dystrybucja ¦OI do szkół powiatu kamieńskiego

Przyjęcie i dystrybucja ¦OI do szkół powiatu kamieńskiego

fot. Organizator

W dniu 27 sierpnia w godzinach popołudniowych do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim dotarł transport ¶rodków ochrony indywidualnej z Agencji Rezerw Materiałowych a dostarczony przez Pocztę Polsk±.

Następnego dnia 28 sierpnia od rana strażacy PSP jak i OSP zajmowali się dystrybucj± ¦OI do szkół zgodnie ze złożonymi wcze¶niej zamówieniami na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Przyjęcie i dystrybucja ¦OI do szkół powiatu kamieńskiego

fot. Organizator

¦rodki dezynfekuj±ce zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego posłuż± do
wyposażenia klas, korytarzy oraz innych miejsc przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży
szkolnej.
Opracowanie: KP PSP Kamień Pomorski
Zdjęcia: KP PSP Kamień Pomorski

¬ródło: http://ikamien.pl/artykuly/32761/