ikamien.pl • Poniedziałek [29.06.2020, 08:36:11] • Wolin

O kościele św. Mikołaja pisano już w XIII wieku

O kościele św. Mikołaja pisano już w XIII wieku

Zdj. Wolin na archiwalnej panoramie widocznych trzech kościołów ponad 100 lat temu( fot. Andrzej Ryfczyński )

W całej historii miasta było sześć budowli sakralnych – pisze o Wolinie jeden z naszych Czytelników. – Były to dwa obecne oraz cztery inne w tym najstarszy wybudowany w 1140 p.w. św. Wojciecha.

Niedawno pisaliśmy o historii kościoła św. Mikołaja w Wolinie. Postanowił go skomentować jeden z naszych Czytelników.

To jest kolegiata - czytamy w komentarzu zamieszczonym na forum ikamien.pl - i nigdy nie była siedzibą biskupów. Między blokami jest zarys fundamentów katedry pw. św. Wojciecha a później kościoła pw. św. Jerzego (…) W chwili obecnej w Wolinie funkcjonują dwa kościoły. Kolegiata św. Mikołaja niesłusznie zwana katedrą oraz kościół filialny św. Stanisława.

Obecny kościół św. Mikołaja był jednym z trzech kościołów założonych w średniowieczu w Wolinie i jedynym, który pozostał do dziś - czytamy dalej. - Usytuowany w południowej części czworobocznego rynku zajmującego centralny punkt miasta o regularnej siatce ulic, pojawia się w źródłach dopiero w 1288 roku. Drugim kościołem działającym do dzisiaj jest obecnie filialny kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Zbudowany w 1848 r. z cegły w stylu neogotyckim.

W całej historii miasta - pisze nasz Czytelnik - ogólnie było sześć budowli sakralnych. Podsumowując były to dwa obecne oraz cztery inne w tym najstarszy wybudowany w 1140 p.w św. Wojciecha. W tymże roku papież Innocenty II zatwierdził pierwsze biskupstwo na Pomorzu – biskupstwo wolińskie z katedrą św. Wojciecha w Wolinie i poddał je zwierzchnictwu metropolii gnieźnieńskiej. Pierwszym biskupem został Polak, kapelan Bolesława Krzywoustego – Wojciech. Miasto funkcję biskupstwa sprawowało do roku 1176 do momentu przenosin w roku 1176 biskupstwa do Kamienia Pomorskiego. Prawdopodobnie na ruinach katedry został wzniesiony Kościół św. Jerzego. Kolejnym był kościół na terenie klasztoru Cystersek (brak nazwy - nie znalazłem) Obok Kościoła św. Jerzego znajdowała się jeszcze jedna murowano-drewniana świątynia to był Christi Kirche, po naszemu pod wezwaniem Chrystusa, a także znany jako Martinkirche czyli pw. św. Marcina, ostatni szósty kościół św. Ottona (św. Michała) znajdował się poza murami miasta na tak zwanym wieku i służył ludności pracującej na rzecz miasta. Zbudowany ok. XII w. istniał do XVII w. zniszczony według mnie w czasach wojny trzydziestoletniej. Dzisiaj miejsce po nim, jest usytuowane pomiędzy piekarnią a cmentarzem, jak dobrze się przyjrzeć, to można dostrzec kamienie z fundamentów pomiędzy roślinnością.

Zdj. Wolin na archiwalnej panoramie widocznych trzech kościołów ponad 100 lat temu

Źródło: http://ikamien.pl/artykuly/32048/