ikamien.pl • Czwartek [13.02.2020, 10:34:56] • Polska

Znak 55. Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2020

Znak 55. Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2020

fot. Organizator

Od 2018 roku Rada Artystyczna Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt powierza opracowanie wizualnej interpretacji festiwalu młodemu artyście związanemu ze Szczecinem. Dotychczas znaki zaproponowali Piotr Depta-Kleśta oraz Dawid Czajkowski. 55. edycji Kontrapunktu towarzyszyć będzie opracowanie KAROLINY GOŁĘBIOWSKIEJ.

Artystka nawiązała w nim do tegorocznego motta festiwalu, którym jest PRAWDA, czyli pierwszez transcendentaliów platońskich. Trzy najbliższe edycje Kontrapunktu opierać się będą na wartościach, które pozwalają przekraczać, wykraczać poza, przewyższać, budzić dyskusję, potrzebę zadawania pytań, a wreszcie poddawać krytyce i deklarować poglądy. Naczelne i najbardziej doskonale, według Platona idee: Prawda/Dobro/Piękno stały się podstawą myśli humanistycznej na wiele stuleci. Są przedmiotem odwiecznego dyskursu filozoficznego, ciągłego obalania i budowania. Ta triada ma być jednak dla twórców Kontrapunktu jedynie swoistym punktem wyjścia – ma wyznaczać szerokie pole dyskursu i refleksji, a w praktycznym ujęciu mobilizować twórców zaproszonych do współpracy i ułatwić selekcję najlepszych spektakli. Karolina Gołębiowska: Inspiracją dla mnie były słowa Wernera Herzoga: „Nie istnieje taki podział: po jednej stronie rzeczywistość, a po drugiej – fikcja. Jest tylko poszukiwanie prawdy, rodzaj śledztwa, tropienia kondycji ludzkiej". Zaproponowałam zatem znak oparty na konstrukcji typograficznej złożonej ze znaków zapytania. Prawda, którą mam na myśli, to także nieustanne dążenie do niej - stąd ma przywodzić na myśl znak nieskończoności. Wreszcie to nawiązanie do znaku Yin i Yang czyli filozofii która nie pozwala, podobnie jak w rozumieniu Herzoga, przeciwstawiać sobie rzeczy i jednoznacznie je definiować, a więc niemożliwe jest określenie "jedynej prawdy".

Źródło: http://ikamien.pl/artykuly/30762/