ikamien.pl • Czwartek [13.02.2020, 08:01:44] • Międzyzdroje

Międzyzdroje: 57 pracowników dostało nagrody

Międzyzdroje: 57 pracowników dostało nagrody

fot. Andrzej Ryfczyński

Najniższa nagroda wypłacona w ubiegłym roku pracownikowi Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach wyniosła 500 złotych brutto. Najwyższa — 7500 zł brutto. Przyznawano je za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

57 pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach utrzymało w ubiegłym roku nagrody. Przyznano je w czerwcu, lipcu, sierpniu, październiku i listopadzie. W sumie: 146 992 zł brutto. W tej kwocie nie ma nagród jubileuszowych). Najniższa nagroda wyniosła 500 zł brutto, a najwyższa - 7500 zł brutto.

Zastępca burmistrza Beata Kiryluk otrzymała nagrodę w listopadzie w wysokości 5 194,00 zł brutto. Żadnej nagrody nie dostał burmistrz Mateusz Bobek.

Zapytaliśmy o uzasadnienie dla przyznawania nagród.

- Nagroda ma charakter uznaniowy i indywidualny, a przyznaje się ją za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej – wyjaśnia Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów. - Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz powołania mogą być nagradzani przez pracodawcę za szczególne osiągnięcia w pracy. Nagroda taka ma charakter uznaniowy. Do ich przyznania wystarczy zatem upoważnienie zawarte w art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych a do ich wypłacania nie są konieczne jakiekolwiek inne regulacje, np. określenie zasad ich przyznawania w regulaminie. W Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach uregulowano sposób przyznawania i wypłacania nagród w § 6 Regulaminu wynagradzania, który stanowi załącznik do Zarządzenia 81/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego W Międzyzdrojach.

W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w 2020 r. utworzono fundusz nagród w wysokości 3% od funduszu płac. Jest to kwota zaplanowana, która może być wykorzystana w zależności od uznania burmistrza.

Źródło: http://ikamien.pl/artykuly/30718/