ikamien.pl • Czwartek [16.01.2020, 14:10:54] • Kamień Pomorski

Spotkanie z kolęd±

Spotkanie z kolęd±

fot. Organizator

Członkowie zespołu Fantazja ze Stowarzyszenia UTW zorganizowali wieczór ¶piewania kolęd i pastorałek w ramach integracji uniwersyteckich koleżanek i kolegów. Spotkanie odbyło się w sali dawnego MOS, a do wspólnego ¶piewania zaproszono członków Zespołu Relax i Klubu Seniora.

Licznie przybyli słuchacze SUTW przy słodkim poczęstunku, spędzili razem z go¶ćmi miło czas słuchaj±c i ¶piewaj±c znane wszystkim utwory.

Spotkanie z kolęd±

fot. Organizator

W sympatycznym towarzystwie czas mijał niepostrzeżenie, a po ogólnym ¶piewaniu spotkanie z kolęd± przy muzycznej oprawie zespołu Relax przeobraziło się zgodnie z tradycj± karnawałow±, w ogóln± zabawę.

Spotkanie z kolęd±

fot. Organizator

SUTW Kamień Pom.

¬ródło: http://ikamien.pl/artykuly/30515/