ikamien.pl • Czwartek [16.01.2020, 18:23:47] • Międzyzdroje

Plan przyjęty jednogłośnie. Zobacz film!

Plan przyjęty jednogłośnie. Zobacz film!

fot. Andrzej Ryfczyński

W dniu 14 stycznia odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w tym roku. XVII sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Mateusza Bobka i dotyczyła przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego dla promenady centrum w rejonie granicy lądowo – morskiej.Dodatkowe punkty, o których wprowadzenie do porządku obrad wnioskował Burmistrz dotyczyły uchylenia uchwały Nr XV/168/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko.

Plan przyjęty jednogłośnie. Zobacz film!

fot. Andrzej Ryfczyński

Projekty planów zaprezentował i omówił architekt Leszek Jastrzębski.

Projekt uchwały Promenady Centrum przyjęto jednogłośnie. ,, To już trzeci plan przyjęty od początku tej kadencji. I historyczna chwila dla naszego miasta. Prace nad planem zostały podjęte dekadę temu. Dzięki przyjętemu planowi możliwe będzie zachowanie zabytkowej zabudowy na tym terenie. Chciałbym podziękować radnym za jednogłośne głosowanie i wszystkim, którzy pracowali nad tym planem" – powiedział Burmistrz Mateusz Bobek.

Plan przyjęty jednogłośnie. Zobacz film!

fot. Andrzej Ryfczyński

Następnie z przyczyn formalnych konieczne było przegłosowanie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XV/168/19 Rady Miejskiej z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko.

Kolejnym punktem w porządku obrad była uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Źródło: http://ikamien.pl/artykuly/30506/