ikamien.pl • Poniedziałek [13.01.2020, 17:34:23] • zachodniopomorskie

Stop uzależnieniom i przemocy. Organizacje pozarządowe z szansą na dotacje

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ogłasza trzy otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. Na ten cel przeznacza 377 tys. zł. To środki na przeprowadzenie różnego rodzaju działań profilaktycznych i edukacyjnych. Do końca miesiąca można zgłaszać oferty.

Organizacje będą mogły starać się o dofinansowanie projektów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (90 tys. zł), walką z uzależnieniami (247 tys. zł) czy zapobieganiem HIV i zwalczaniem AIDS (40 tys. zł). Mogą to być np. kampanie promujące metody wychowawcze bez użycia przemocy, przeciwdziałające agresji w Internecie wśród dzieci i młodzieży, różnego rodzaju programy profilaktyczne.

Zgłaszane przez organizacje oferty powinny uwzględniać rekomendacje programów promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań problemowych i uzależnień przygotowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. (programyrekomendowane.pl/).

Ogłoszone konkursy wynikają z przyjętego „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.

Organizacje pozarządowe na złożenie ofert mają czas do 31 stycznia 2020 r. Oferty przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora - Witkac.pl.

Ogłoszenia konkursowe dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego (www.bip.wzp.pl) w zakładce Ogłoszenia konkursowe.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Źródło: http://ikamien.pl/artykuly/30463/