ikamien.pl • Wtorek [13.08.2019, 12:16:05] • Wicko

Wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania miejscowości Wicko

Wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania miejscowości Wicko

fot. Urząd Miejski w Międzyzdrojach

W dniu 24 lipca 2019 r. (środa) w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach o godz.16.00 odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowym planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko, rozwiązaniami.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony do wglądu w dniach od 22 lipca do 20 sierpnia 2019 roku, w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5, w dni robocze w godzinach pracy urzędu (tj. w poniedziałki w godz. od 7:30 do 15:30, w środy w godz. od 7:30 do 17.00, w piątki w godz. od 7:30 do 14.00) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach: http://bip.miedzyzdroje.pl/
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi.

Źródło: http://ikamien.pl/artykuly/29090/