ikamien.pl • Sobota [18.05.2019, 09:07:01] • Szczecin

Europejska polityka rolna w nowej perspektywie

Europejska polityka rolna w nowej perspektywie

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wsparcie dochodów, zwiększenie konkurencyjności, poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości, przeciwdziałanie i przystosowanie do zmiany klimatu, a także ochrona przyrody i krajobrazu to główne cele wspólnej europejskiej polityki rolnej po 2020 r. Tej tematyce poświęcone były spotkania, które odbyły się w Operze na Zamku w Szczecinie w dniach 14 i 15 maja br. Uczestniczyli w nich m.in. przedstawiciel Komisji Europejskiej Mariusz Lęgowski oraz wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

- Nowa perspektywa finansowa to nowe wyzwania, także dla województwa zachodniopomorskiego. Negocjacje budżetu Unii Europejskiej na nowy okres programowania 2021-2027 nabierają tempa, bardzo ważne dla interesów Polski jest wynegocjowanie jak najlepszych warunków dla kraju, a co za tym idzie dla naszego regionu. Pomorze Zachodnie przez ostatnie 15 lat członkowstwa Polski w UE zmieniło się w sposób zauważalny lecz potrzebujemy dalszego rozwoju w wielu dziedzinach, a przede wszystkim na obszarach wiejskich, gdzie wciąż brakuje podstawowych inwestycji infrastrukturalnych tj. budowa dróg lokalnych i gospodarka wodno-ściekowa - mówił wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Podczas spotkań, które odbyły się 14 i 15 maja w Szczecinie, omówione zostały sposoby wdrażania planów strategicznych, elementy nowej architektury środowiskowej i klimatycznej, a także wyzwania przed jakimi stoi unijny sektor rolnictwa i obszary wiejskie. Mówiono o płatnościach bezpośrednich, które nadał będą podstawową rolą w stabilizowaniu dochodów rolników, a także o tym, że wsparcie będzie w większym stopniu trafiało do małych i średnich gospodarstw. Znaczna część środków zostanie przeznaczona na działania korzystne dla klimatu i środowiska oraz na rozwój obszarów wiejskich.

- W przyszłej perspektywie komisja proponuje na potrzeby wspólnej polityki rolnej budżet w wysokości 365 mld EUR. Oznacza to, że polityka ta będzie stanowić prawie jedną trzecią całkowitego budżetu Unii Europejskiej. Dodatkowo, kwota 10 mld EUR z programu „Horyzont Europa” przeznaczona zostanie na wsparcie badań naukowych i innowacji związanych z żywnością, rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich i biogospodarką.- mówił podczas spotkania Mariusz Lęgowski, przedstawiciel Komisji Europejskiej i pracownik Dyrekcji Generalnej Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z siedzibą w Brukseli.

Główne cele nowej wspólnej polityki rolnej to m.in. wsparcie dochodów, zwiększenie konkurencyjności, poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości, przeciwdziałanie i przystosowanie do zmiany klimatu, a także ochrona przyrody i krajobrazu oraz wsparcie młodych rolników i bezpieczeństwo żywności.

W spotkaniach udział wzięli wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa, przedstawiciel Komisji Europejskiej i pracownik Dyrekcji Generalnej Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z siedzibą w Brukseli Mariusz Lęgowski, przedstawiciele samorządów woj. Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego i Wielkopolskiego, jednostek samorządu terytorialnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a także lokalnych grup działania oraz stowarzyszeń rolniczych.

Źródło: http://ikamien.pl/artykuly/28242/