ikamien.pl • Sobota [13.04.2019, 20:53:23] • Międzyzdroje

Szkolenie nauczycieli Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

Szkolenie nauczycieli Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

fot. Organizator

Na zaproszenie dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, odbyła się w tej placówce Szkoleniowa Rada Pedagogiczna którą poprowadzili pracownicy Działy Szkolenia Wolińskiego Parku Narodowego Pani mgr Elżbieta Waliszewska –Lorent i dr Konrad Wrzecionkowski.

W bardzo ciekawy i przystępny sposób, a jednocześnie w oparciu o wyniki badań naukowych szkoleniowcy przedstawili nauczycielom ośrodka środowisko życia poszczególnych gatunków ssaków morskich takich jak morświn, foka szara, foka pospolita i foka obrączkowana.

Szkolenie nauczycieli Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

fot. Organizator

Omówili szczegółowo pasowy układ roślinności brzegu Bałtyku oraz siedliska przyrodnicze poszczególnych gatunków roślin i zwierząt Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Zwrócili uwagę na sukcesję ekologiczną pierwotną i wtórną oraz omówili zjawisko „Kidziny” czyli wału plażowego utworzonego równolegle do brzegu morza przez organiczne szczątki roślin i zwierząt.

Szkolenie nauczycieli Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

fot. Organizator

Tego rodzaju zajęcia tworzą platformę wymiany najnowszych informacji z zakresu bioróżnorodności flory i fauny wybrzeża Bałtyku oraz Wolińskiego Parku Narodowego. Wiadomości te przekazywane są następnie dzieciom – uczestnikom turnusów edukacyjno-wypocznkowych, tzw.”Zielonych szkół” Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach -Wisełce. Za pośrednictwem Redakcji Portalu „I Kamień” dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych Andrzej Jędrzejewski składa serdeczne podziękowania na ręce Pani Elżbiety Waliszewskiej - Lorent oraz Pana Konrada Wrzecionkowskiego za profesjonalizm oraz ciekawą aranżację materiału szkoleniowego oraz duże zaangażowanie podczas jego prezentacji.

Źródło: http://ikamien.pl/artykuly/27935/