ikamien.pl • Niedziela [17.03.2019, 14:08:26] • Międzyzdroje

„500 plus” raczej gminie nie pomogło

„500 plus” raczej gminie nie pomogło

fot. ikamien.pl

Gminne statystyki pokazują, że w Międzyzdrojom ubywa mieszkańców. Czy trend ten uda się odwrócić? Zapytaliśmy o liczbę urodzonych w ostatnich latach dzieci. Odpowiedź nie jest łatwa.

W ostatnim dniu grudnia 2010 r. w gminie Międzyzdroje na pobyt stały zameldowanych było 6536 osób. 6 lat później - 6245, o prawie 300 mniej. W 2017 r. jest to już 6192, a w ubiegłym roku - 6113. Jeśli chodzi o dane tegoroczne, to do 12 marca w gminie zameldowanych na pobyt stały było 6077 osób.

Malejąca liczba mieszkańców to efekt wymierania starszych pokoleń. W 2010 r. w gminie było 86 zgonów. 6 lat później - 76, w 2017 r. - 61, a w 2018 r. - już 83 zgony. W tym roku, do 12 marca, zmarło 18 osób.

Przybywa mieszkańców, którzy postanawiają się wyprowadzić. W 2010 r. wymeldowały się 83 osoby. W 2016 r. było to już 103 mieszkańców, w 2017 r. – 116, w ubiegłym roku – 125. Do 12 marca tego roku taką decyzję podjęły 42 osoby.

Czy trend ten uda się odwrócić? Zapytaliśmy gminę o liczbę narodzonych dzieci. Okazuje się, że magistrat nie dysponuje danymi o urodzeniach.

-Wszelkie dane statystyczne prowadzi GUS, gmina nie prowadzi takich statystyk - informuje burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek. - Prowadzone są meldunki kwartalne, z których wynika liczba mieszkańców i wyborców na dany okres sprawozdawczy.

Wydaje się to dosyć dziwne… Burmistrz wyjaśnia:

- W gminie Międzyzdroje nie ma szpitala, więc nie można potwierdzić, czy rodzi się więcej dzieci – informuje burmistrz. - W rejestrze mieszkańców gromadzi się dane dotyczące zameldowania stałego bądź czasowego mieszkańca.

Według danych Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, liczba dzieci zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy przedstawia się następująco: 2010 r. - 65, 2016 r. - 44, 2017 r.- 52, 2018 r. (podobnie jak dwa lata wcześniej) – 44. W tym roku (do 12 marca) - 8 dzieci.

Źródło: http://ikamien.pl/artykuly/27700/