ikamien.pl • Niedziela [03.03.2019, 12:18:19] • Kamień Pomorski

Enea Operator podaje kolejne terminy planowanych wyłączeń

Enea Operator informuje o kolejnych planowanych wyłączenia prądu, tym razem Mieszkańcy Kamienia Pomorskiego będą pozbawieni prądu na kilka godzin.

Obszar Kamień Pomorski
w dniach: 2019-03-06,
w godzinach: 6 mar 09:00 - 6 mar 14:00
w miejscowości Kamień Pomorski Wieniawskiego 28

Źródło: http://ikamien.pl/artykuly/27569/