ikamien.pl • Niedziela [10.02.2019, 09:37:35] • Gmina Świerzno

Gmina Świerzno zapomniała o drodze w Chominie?

Gmina Świerzno zapomniała o drodze w Chominie?

fot. Czytelnik

Prowadzi do posesji zamieszkanej przez cztery rodziny. Jest w tak złym stanie, że trudno nią przejechać, a nawet przejść. Mieszkańcy chcą przypomnieć władzom Gminy Świerzno o publicznej drodze w Chominie.

Droga publiczna do posesji w Chominie 41 jest zaniedbana przez gminę Świerzno. Co roku powtarza się ta sama sytuacja, gdy mieszkańcy wysypują gruz, aby móc korzystać z tej drogi. Jednak wystarcza to tylko na jakiś czas.

Gmina Świerzno zapomniała o drodze w Chominie?

fot. Czytelnik

Bardzo trudno jest poruszać się po takiej zaniedbanej drodze. Mieszkańcy apelują do władz gminnych o jej remont.

Źródło: http://ikamien.pl/artykuly/27373/